Rendszerfelügyelet

A HC Pointer Kft. szakemberei a számítástechnikai szoftverek életgörbéjét tanulmányozva arra a következtetésre jutottak, hogy a licence eladáson (egyszeri nagy összegű díjon) alapuló ügyfélkapcsolat magában hordoz egy sor konfliktusforrást. Ez tette szükségessé számunkra egy új ügyfélkapcsolati filozófia és rendszer kialakítását, mely minden rendszerünkben igaz.

Mi is a jelenség?

Az eladott szoftver általában 12 hónap garanciával rendelkezik. Ez az idő éppen hogy elég arra, hogy a gazdasági szervezet belső ügyviteli rendje befogadja az új szoftvert és a programhibák száma elviselhető szintre csökkenjen.

Ezután az ügyfél ajánlatot kap a fejlesztőktől bizonyos rendszerkövetési megoldásokra, mely a szoftver jogszabályi és egyedi igény szerinti követését tartalmazhatja. Az ügyfél általában az egyedi továbbfejlesztési igényeit egy évig kéri, majd inkább megkerülő utat választ az egyedi fejlesztések irreális árai miatt.

A harmadik évben már nem is kér semmit, "örül, hogy megy valami" és egyre több házi "kisprogram " van a központi nagy körül.

Legkésőbb a negyedik évben a rendszert "átlépi" az idő, és új rendszer vásárlásának gondolata jelenik meg. Ez újabb lökésszerű, "nem várt" kiadás. Az igazán drága az, amikor az új rendszerre az ügyviteli rendet át kell alakítani. Dolgozók mennek el, mert már nincs türelmük a sokadik rendszer bevezetésével járó megpróbáltatásokat végig tűrni. Ami a legnagyobb veszteség, hogy az új rendszer nem fogadja a régi rendszer analitikus adattárait, így a négy év adataiban rejlő, a gazdálkodó számára legfontosabb, és most már valóban értéket képviselő trend információk elvesznek. 

És sajnos megint VESZ egy rendszert!

A fejlesztő pedig,- mivel az eladásból származó bevételeit már elköltötte, működési költségei növekedtek, a régi ügyfeleitől (már "megvannak") egyre magasabb egyedi fejlesztési árat kér. Közben, mivel az eladásaiból származik a fennmaradásához szükséges árbevétel, újabb és újabb ügyfelekkel kerül "eladási" kapcsolatba, hogyan is figyelhetne a régebbi partnereire.

A piacon megjelennek az újabb fejlesztő eszközök, úgy hardver, mint szoftver területen, és az új rendszereit az új környezetben fejleszti.

A régi eladásokból adódó partnereinél egy idő után, ha akar sem tud módosítani.

Mi a megoldás?

A megoldást egy szemléletmód változtatásban találtuk meg, amely partnereinknek is nagyon kedvező. A megoldás alapja, hogy a számítástechnikai szoftver nem termék (közgazdaságilag sincs sok termék jellemzője), hanem szolgáltatások összessége. Ez alapján a partnereinkkel fennálló viszonyt teljesen új alapokra helyezve - egy egyenes érdekeltségi rendszer szerint - szoftver-szolgáltatási szerződést kötünk, melynek keretében a teljes rendszerre a garancia a használat teljes idejére folytonos.

A havidíj tartalmazza a telefonon történő folyamatos rendelkezésre állást (Hétfőtől - Péntekig 8.00-17.00 óráig), illetve a negyedévenkénti rendszerfelügyeleti kiszállások díját, melyet az adott telephelyhez legközelebbi képviseleteink végeznek.

Üzembe helyezési szolgáltatásaink:

Szolgáltatásaink az értékesítési stratégiánkhoz igazodva partnereink igényeinek teljes körű kiszolgálását teszik lehetővé. Szoftvereink igénybevételének egyenes érdekeltségi rendszere, azok folyamatos garanciája alapvetően meghatározza, és természetessé teszi a következő szolgáltatásokat.

Bevezetés támogatás

 • Adottságok, üzemeltetési lehetőségek felmérése
 • Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
 • Projekt Management
 • Folyamatos bevezetés, rendszeres konzultációk

Folyamatos kapcsolattartás

 • Ügyfélszolgálat 
 • Tapasztalatok, igények rendszeres összegyűjtése 
 • Folyamatos, díjmentes rendszerkövetés, fejlesztés 
 • Karbantartás, üzemeltetés támogatása

Betanítás, oktatás

 • Előzetes tanfolyamok tartása
 • Betanítás számítógépen, rendszeres felhasználói tanfolyamok
 • Üzemeltetők, rendszergazdák tanfolyamai
 • Kézikönyvek, felhasználói dokumentációk kézbe adása
 • Ismétlő, konzultációs tanfolyamok

Egyéb

 • Belső munkafolyamatok kiértékelése, javaslattétel az újjászervezésre
 • Következő lépések stratégiai tervének elkészítése

Üzemeltetési, és felhasználói szolgáltatások:

Ezen a területen a következő szolgáltatásokat kínáljuk valamennyi partnerünknek:

 • A Szoftverrendszer működésével kapcsolatos kérdések megválaszolása az ügyeleti időn belül.
 • Munkatársaink évente két alkalommal ellenőrzik, átvizsgálják a Szoftverrendszer működését, adatállományokat, elvégzik a szükség szerinti adat-karbantartási, javítási munkákat.
 • A Szoftverrendszernek az OEP, APEH rendeleteknek való megfeleltetését, és a rendeletek változását követő megfelelő, letesztelt programverzió kijuttatását.
 • A Szoftverrendszernek a Fogyasztóvédelmi és más kereskedelmi tevékenységet szabályozó mindenkori hatályos jogszabályoknak való megfeleltetését, és rendeletek változását követő megfelelő, letesztelt programverzió kijuttatását.
 • Programmódosítások után fellépő programhibák 3 munkanapon belüli javítását, a változások írásban való közzétételét.
 • Hálózati vagy hardver eszközök meghibásodásából keletkező Szoftverrendszer hibák elhárítását.
 • A Szerviz gondoskodik a javításokhoz, karbantartáshoz szükséges eszközök, műszerek helyszíni biztosításáról.
 • Kisebb programmódosítások elvégzését, amellyel a Szoftverrendszer jobb kezelhetősége lehetővé válik. A Megrendelő a módosítási igényeit írásban köteles közölni a Szolgáltatóval.
 • A Szoftverrendszer működését veszélyeztető, illetve akadályozó hiba esetén a hiba bejelentésétől számított 4 órán belül munkatársaink megkezdik annak elhárítását, ügyeleti időben. A munkát nem akadályozó esetekben a hibaelhárítás megkezdésének időpontja 24 óra, ügyeleti időn belül.
 • Helyszíni segítségnyújtás, ha a felhasználó kifejezetten ezt igényli.
 • On-line termékfrissítési lehetőség (LiveUpdate).
Google+

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább